ExpEx | Gecertificeerd ervaringsdeskundige

Voor een publiek spreken over een kwetsbaar onderwerp draagt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ik vind het belangrijk dat ik mijn ervaringen deel op een deskundige en functionele manier. Met Experienced Experts heb ik mijn persoonlijke ervaringen mogen aanvullen met collectieve ervaringskennis. Inmiddels ben ik gecertificeerd ervaringsdeskundige.

Visie en missie

Het doel van het ExpEx platform is de jeugdhulp te verbeteren vanuit het perspectief van de jongeren zelf. Wij willen dat de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulpverlening vanzelfsprekend is. En dat jongeren net zo’n stevige positie kunnen innemen als alle volwassenen in het veld.

ExpEx wil goede ervaringsdeskundige jongeren opleiden en deze zo breed mogelijk inzetten, bijvoorbeeld als ervaringsmaatje, vraagbaak, luisterend oor, adviseur, meedenker, voorlichter, projectontwikkelaar etc.

Dat doet ExpEx door te stimuleren en faciliteren dat jongeren uit de jeugdhulp worden getraind als ervaringsdeskundige. Zodat zij kunnen bijdragen aan de transformatie van de jeugdhulp door projecten op te zetten, advies te geven en hun expertise te delen.

Ook het inzetten van eigen ervaring van (toekomstige) hulpverleners wordt gestimuleerd.

Van ervaring naar ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundige is een veelgehoorde term. Wanneer je een ervaring hebt, wordt al snel gezegd dat je daar ervaringsdeskundig in bent. Maar er is meer voor nodig, het vereist expertise.

  1. Persoonlijke ervaring: Persoonlijke ervaring is een vorm van kennis verkregen door iets zelf mee te maken, leren door ondervinding. Je weet wat het betekent om problemen te hebben en welke strategieën dan wel en niet werken. En je weet welke steun belangrijk is en welke begeleiding aansluit.
  2. Collectieve ervaringskennis: Deze persoonlijke ervaringen kunnen tot kennis gemaakt worden door er op te reflecteren, ze met anderen te bespreken en elkaars ervaringen te delen. Je weet dan hoe anderen met dezelfde ervaring dit beleefd hebben. Wanneer je kijkt naar overeenkomsten in deze ervaringen ontwikkel je collectieve ervaringskennis.
  3. Ervaringsdeskundigheid: Een ervaringsdeskundige heeft in een cursus of opleiding vaardigheden geleerd om kennis van persoonlijke en collectieve ervaringen deskundig en functioneel in te zetten. Hij of zij is de eigen ervaringen overstegen en heeft leermomenten benut om anderen mee te ondersteunen in herstel of empowerment.

Meer weten over ExpEx? Kijk eens op de site expex.nl!